29 maart 2006

Uitgangspunten voor luchtvaartscenario's 2020 en 2040

De planbureaus zullen in mei 2006 een nieuwe set van lange-termijnscenario's publiceren onder de titel 'Welvaart en Leefomgeving' (WLO). Deze studie dient om potentiële knelpunten op te sporen op gebieden als wonen, regionale ontwikkeling, grote steden, mobiliteit, milieu en natuur.

Het borduurt voort op de scenariobeelden die eerder zijn ontwikkeld voor Europa (zie De Mooij en Tang, 2003) en voor de Nederlandse economie (zie Huizinga en Smid, 2004).

Parallel hieraan heeft DG Transport en Luchtvaart de bureaus SEO Economisch Onderzoek en Rand Europe opdracht gegeven om luchtvaartscenario's te ontwikkelen langs dezelfde lijnen als de WLO-studie. De nadruk ligt hierbij op het vliegverkeer op Schiphol . Het CPB heeft de uitgangspunten voor deze scenario's geformuleerd. De begeleidingscommissie kon zich daar in grote lijnen in vinden.