1 september 2009

Uitsplitsing naar vakbekwaamheid van arbeidsmarktdata in GTAP: een benadering gebaseerd op ILO en UBS data

Onderzoekers die empirisch werken op het snijvlak van arbeidsmarkteconomie en internationale handel met macro-economische invalshoek, hebben behoefte aan datasets die in drie dimensies zijn opgesplitst: per regio, per bedrijfstak en bij de input van arbeid per niveau van vakbekwaamheid.

Belangrijke onderdelen van de economische literatuur waar deze samenhangen in de schijnwerper staan, zijn het testen van theorieën die handelsstromen verklaren met het bestand van productiefactoren (Heckscher-Ohlin type), de analyse van de consequenties van liberalisering van de handel voor de verdeling van inkomen en de verplaatsing van arbeid als gevolg van migratie.

In dit memorandum stellen we een benadering voor om data die kan worden gebruikt in de context van toegepaste algemeen evenwichtsmodellen, uit te splitsen naar bekwaamheden, in het bijzonder als wordt gewerkt met de GTAP dataset.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Nico van Leeuwen