5 juni 2009

Validatie Aeolus-gams

Deze notitie is een verslag van de validatie van de meest recente versie van het luchtvaartmodel Aeolus-gams.

Het luchtvaartmodel Aeolus is ontwikkeld ter kwantificering van mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de luchtvaart in Nederland. Het maakt onder andere prognoses van de passagiersvraag, de luchtvracht, het aantal vliegtuigbewegingen, milieuemissies, externe veiligheid en geluidsbelasting uitgaande van verschillende scenario's.

Het CPB heeft de meest recente versie van het model, Aeolus-gams, gevalideerd. Deze notitie doet daarvan verslag.

Downloads

Validatie Aeolus-gams
Engels, Pdf, 366.2 KB