24 april 2006

Validatie van het Airport Catchment Area Competition Model (ACCM)

Eind 2004 heeft DG Transport en Luchtvaart aan de bureaus SEO en Rand Europe opdracht gegeven om luchtvaartscenario's te ontwikkelen langs dezelfde lijnen als de WLO-studie.

Hiertoe is een nieuw modelinstrumentarium ontwikkeld: het 'Airport Catchment Area Competition Model' (ACCM). Dit model kwantificeert de passagiersvraag, luchtvracht en het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol, alsmede de gevolgen van capaciteitsrestricties op de luchthaven.

Dit memorandum presenteert de validatie van ACCM aan de hand van de modeluitkomsten van diverse exercities. Het model blijkt plausibele resultaten te genereren en bewijst een nuttig hulpmiddel te zijn bij de kwantificering van ontwikkelingen in de luchtvaart. Het verdient dan ook aanbeveling dit model voor de toekomst te behouden en te verbeteren. Het oplosalgoritme van dit simultane model en het ontbreken van een bedrijfseconomische module voor luchtvaartmaatschappijen zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling.

Auteurs

John Blokdijk

Lees meer over