9 februari 2012

Valutaderivaten en de ontkoppeling van wisselkoersfluctuaties en internationale handel

Wisselkoersrisico zal weinig invloed op de internationale transacties van bedrijven hebben zolang dit risico goed verhandelbaar is. In overeenstemming met deze hypothese vinden we dat de beschikbaarheid van valutatermijncontracten de relatief kleine invloed van wisselkoersfluctuaties op handel kan verklaren.
Main image

Sinds eind jaren tachtig hebben wisselkoersfluctuaties slechts een beperkte invloed op de handel tussen geïndustrialiseerde landen. Een verklaring hiervoor is Wei’s (1999) “hedging hypothesis”, die stelt dat de beschikbaarheid van valutaderivaten de relatie tussen wisselkoersfluctuaties en handel heeft veranderd. Wisselkoersrisico zal weinig invloed op de internationale transacties van bedrijven hebben zolang dit risico goed verhandelbaar is. In overeenstemming met deze hypothese vinden we dat de beschikbaarheid van valutatermijncontracten de relatief geringe invloed van wisselkoersfluctuaties op handel kan verklaren.

Downloads

Contactpersonen

Bas Straathof Lees verder
Paolo Calio Lees verder