10 oktober 2012

Variant voor verdeling toegestane tekort tussen Rijk en lokale overheid

De werkgroep actualisatie EMU-onderzoek toont in haar concept-rapport ‘Actualisatie EMU-normen voor decentrale overheden’ van 3 mei 2012 drie varianten voor de verdeling van het toegestane EMU-tekort over de verschillende overheidslagen. In deze CPB Notitie wordt een eerder door het CPB geopperde vierde variant uitgewerkt.
No title

Op basis van het overleg op 9 oktober 2012 zou de variant kunnen worden uitgediept.

 

 

 

 

 

 

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 935.8 KB

Contactpersonen

Edwin van de Haar

Auteurs

Wim Suyker

Lees meer over