19 augustus 2002

Varianten in JADE, zoals gebruikt bij analyse van het strategisch akkoord - augustus 2002

Dit memo presenteert de belangrijkste JADE-varianten die tijdens de analyse van het strategisch akkoord in JADE zijn gebruikt.

Het memo bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Eerst wordt een beknopte introductie van het model gegeven.
  • Vervolgens wordt kort aangegeven hoe het model is gewijzigd ten opzicht van de versie die tijdens het regeerakkoord 1998 is gebruikt.
  • Tot slot worden de variantuitkomsten gepresenteerd, voorafgegaan door een beschrijving van de belangrijkste mechanismen die in de varianten een rol spelen.

Auteurs

Albert van der Horst