19 augustus 2002

Varianten in JADE, zoals gebruikt bij analyse van het strategisch akkoord - augustus 2002

Dit memo presenteert de belangrijkste JADE-varianten die tijdens de analyse van het strategisch akkoord in JADE zijn gebruikt.

Het memo bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Eerst wordt een beknopte introductie van het model gegeven.
  • Vervolgens wordt kort aangegeven hoe het model is gewijzigd ten opzicht van de versie die tijdens het regeerakkoord 1998 is gebruikt.
  • Tot slot worden de variantuitkomsten gepresenteerd, voorafgegaan door een beschrijving van de belangrijkste mechanismen die in de varianten een rol spelen.

Contactpersonen

Albert van der Horst Lees verder

Lees meer over