19 juni 2006

Varianten voor de Studiegroep Begrotingsruimte: effecten op houdbare overheidsfinanciën

Deze notitie beschrijft de budgettaire en intergenerationele uitwerking van een aantal beleidsvarianten die zijn geanalyseerd op verzoek van het secretariaat van de Studiegroep Begrotingsruimte.

Daarnaast zijn ook de varianten opgenomen die eerder zijn gepubliceerd in 'Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances', hierna UA ("Update Ageing") genoemd.

De budgettaire uitwerking houdt in dat wordt berekend hoe de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbetert door de geanalyseerde maatregelen. Ruimte kan ontstaan in de kabinetsperiode zelf (de periode tot en met 2011) en daarna. Sommige maatregelen sorteren immers eerder effect dan andere maatregelen. Het belang van de houdbaarheidsmaatstaf is dat het indiceert in welke mate de maatregelen de houdbaarheid verbeteren, ongeacht of dit in de nabije of verre toekomst gebeurt.