13 februari 2009

Verhoging AOW-leeftijd en dekkingsgraad pensioenen

Dit memorandum beoogt te verduidelijken welke veronderstellingen het CPB heeft gehanteerd bij berekeningen van de effecten van verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Er zijn op dit moment twee varianten voor een dergelijke verhoging; deze worden apart behandeld.

Daarna volgt een korte analyse van de effecten van beleid en economische ontwikkelingen op de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

Contactpersonen

Jan Bonenkamp Lees verder
Foto Harry ter Rele
Harry ter Rele +31 6 46358904 Lees verder

Lees meer over