10 juni 2009

Verhoging Nationale Hypotheekgarantie

De Tweede Kamer heeft op 9 december 2008 ingestemd met de motie van de VVD (31 700 XVIII, nr. 22) om de kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor een periode van twee jaar te verhogen van 265 duizend euro naar 350 duizend euro.

Mede naar aanleiding daarvan hebben de ministers van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en Financiën op 14 mei 2009 aan het CPB en ORTEC verzocht om samen een onderzoek te doen naar de gevolgen van dit voorstel en van enige varianten daarvan.

Downloads