26 april 2016

Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval

Op verzoek van het ministerie van I&M heeft het CPB een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de doelstellingen op het gebied van recycling en preventie van huishoudelijk afval.
No title

Op basis van de beschikbare literatuur komt het CPB tot de conclusie dat het niet eenvoudig is om zowel preventie als recycling van huishoudelijk restafval verder te stimuleren. Het belangrijkste knelpunt daarbij is het gebrek aan effectieve beleidsinstrumenten.

Opvallend is verder dat de beperkt beschikbare literatuur geen onderbouwing biedt voor de stelling dat meer recycling van huishoudelijk afval welvaartsverhogend is. De belangrijkste oorzaak daarvoor lijkt te zijn dat de maatschappelijke baten van meer recycling, waaronder een lagere milieubelasting, niet opwegen tegen de relatief hoge inzamelings- en verwerkingskosten.

De beperkingen van de wetenschappelijke kennis maken het lastig om wetenschappelijk gefundeerde beleidskeuzes te maken. Om toekomstige beleidskeuzes beter te kunnen onderbouwen, ontwikkelt het CPB op dit moment een onderzoeksprogramma dat deze lacunes vult. Deze notitie is daarvoor het startpunt.