25 augustus 2004

Vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie

Nederland wil de administratieve lasten voor bedrijven tussen 2003 en 2007 met een kwart verminderen. Met behulp van het Standaard Kosten Model, wordt de last geschat op 16,4 miljoen euro in 2002. Dat is ongeveer 3,6% van het Nederlandse BBP.

Een aanzienlijk deel van de administratieve lasten, meer dan 40% van het totaal, is echter het directe resultaat van internationale, voornamelijk Europese wetgeving. Dit maakt van het terugbrengen van de administratieve last een Europees probleem. Afgezien daarvan kan een afname in één van de lidstaten invloed hebben op de economieën in andere lidstaten.

Dit memorandum beschouwt de directe en indirecte effecten van het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven. Van het terugdringen van de lasten wordt onder andere verwacht dat het investeringen zal bevorderen hetgeen bijdraagt aan de toename van de productie en arbeidsproductiviteit. Voor een individueel land heeft een eenzijdige verlaging waarschijnlijk andere effecten dan een verlaging die deel is van een gecoördineerde Europese poging de administratieve lasten van overheidsregelgeving omlaag te brengen.

Om de indirecte effecten binnen de economie van de Europese Unie en tussen Europese economieën onderling te beoordelen, passen we het algemeen evenwichtsmodel  van het CPB, WorldScan, toe, dat gelijktijdig rekening houdt met de verschillende product- en factormarkten in de wereldeconomie en veel Europese economieën in detail modelleert. Nederland is een van de weinige landen die momenteel gedetailleerde informatie heeft over de administratieve last van overheidsregelgeving. Daarom nemen we aan dat de kerngegevens voor Nederland ook van toepassing zijn voor de andere lidstaten van de Europese Unie. Deze aanname houdt in dat voor de hele Europese Unie een administratieve last bestaat van 340 miljard euro in 2002. Er zijn betere gegevens van andere lidstaten nodig om te komen tot een volledige evaluatie van directe en indirecte effecten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Paul Tang
Gerard Verweij