20 februari 2006

Verschillen tussen EU-lidstaten in administratieve lasten voor bedrijven veroorzaakt door EU-regelgeving

De CPB bijdrage aan het EU-rapport over concurrentievermogen bevat WorldScan simulaties voor verschillende aspecten van de EU’s Lissabon Agenda. Een van de simulaties betreft de macro-economische gevolgen van het omlaag brengen van de administratieve lasten voor bedrijven in de EU.

Dit memorandum voorziet in data die de nulsituatie beschrijft van de administratieve lasten voor bedrijven in de EU-lidstaten. Het definieert het concept van administratieve lasten voor bedrijven, daarbij gebruik makend van het concept van een standaard informatiegebeurtenis die wordt veroorzaakt door verplichte informatie-eisen.

Er wordt een systematische vergelijking gemaakt voor de meeste van de huidige EU-landen. Verschillende procedures voor het bepalen en samenvoegen van de kosten van de administratieve lasten worden gepresenteerd.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Henk Kox