16 november 2006

Verslag van de AIECE Werkgroep Buitenlandse Handel - Najaar 2006

De BBP-groei in de wereld lag de afgelopen vier jaar steeds boven 4½% en de verwachting is dat dit ook in 2007 nog het geval zal zijn. De groei in 2007 zal wel iets lager uitkomen dan in 2006.

Zo'n aaneengesloten periode van aanhoudend hoge groei is niet meer voorgekomen sinds het begin van de jaren zeventig. Zij is vooral te danken aan de bijzondere prestaties van de opkomende markten. De volumegroei van de wereldhandel in de laatste vier jaar bedroeg gemiddelde 8½%, terwijl voor 2007 slechts een lichte terugval naar 7½% wordt voorzien, meer dan de potentiële groei.

De sterke toename van de vraag heeft de prijzen van grondstoffen en energie sterk opgedreven, waardoor de binnenlandse inflatie in de meeste landen de doelstellingen van het monetair beleid overstijgt. De prijsstijging van primaire producten lijkt nu over haar hoogtepunt, ten dele door prijssubstitutie aan de vraag- en aanbodzijde van de markt, maar ook door de afkoeling van de wereldeconomie.

Wij projecteren een daling van de olieprijs naar $ 60 per vat in 2007, van gemiddeld $ 66 per vat in 2006. De internationale betalingsbalansonevenwichtigheden zijn in 2006 verder toegenomen, en verwacht wordt dat het lopende-rekeningtekort van de Verenigde Staten in 2007 hoog zal blijven, waardoor de stabiliteit van de dollar op termijn verder wordt ondermijnd.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Gerard van Welzenis

Lees meer over