14 november 2007

Verwachte economische effecten van de Europese Dienstenrichtlijn

Deze notitie vat kort de resultaten samen van onderzoek dat het Centraal Planbureau deed naar de verwachte economische effecten van de Europese Dienstenrichtlijn.

De effecten blijken zowel voor de EU als voor Nederland overwegend positief te zijn. Voor de Europese economie als geheel zou het langetermijn BBP-groei effect neerkomen op een toename van 60 miljard tot 140 miljard euro. Het Nederlandse BBP groeit met tussen 1,4 miljard en 6,3 miljard euro. De effecten kunnen nog positiever worden doordat ook de arbeidsproductiviteitsgroei positief wordt beïnvloed.

Lees meer over