29 januari 2004

Verzekerde Selectie?

De plannen van de overheid behelzen een nieuw zorgstelsel in 2006. De invoering van meer gereguleerde concurrentie en het opheffen van het onderscheid tussen de particuliere- en ziekenfondsverzekering zijn twee belangrijke pijlers waarop de stelselherziening gebaseerd is.

De zorgverzekeraar krijgt een meer prominente rol in het nieuwe stelsel en wordt geacht efficiënt zorg in te kopen voor zijn verzekerden op een in toenemende mate concurrerende markt. De hervormingen roepen vragen op over de risicosolidariteit in het nieuwe stelsel. Een belangrijke vraag is in welke mate risicoselectie zal gaan plaatsvinden. In gesprekken met tien zorgverzekeraars en een tweetal andere betrokken organisaties in Nederland is het onderwerp risicoselectie aan bod gekomen.

Het onderzoek leidt tot een aantal conclusies. Allereerst leverde elk gesprek relevante voorbeelden op van risicoselectie op de huidige particuliere markt. Vermoedelijk vindt risicoselectie ook op de ziekenfondsmarkt op beperkte schaal plaats via de aanvullende verzekering. Over de verwachte toename van risicoselectie in het toekomstige stelsel wordt door zorgverzekeraars op verschillende wijze gedacht. Mogelijk neemt risicoselectie toe omdat de onderlinge concurrentie tussen verzekeraars en de risicodragendheid van zorgverzekeraars toeneemt. Daarnaast gaat de aanvullende verzekering een steeds grotere rol spelen. Zorgverzekeraars lijken de opvatting te delen dat het gevaar voor risicoselectie het grootst is in de aanvullende verzekering .

Downloads

Verzekerde Selectie?
Engels, Pdf, 309.7 KB

Auteurs

Olga Erken

Lees meer over