17 april 2014

Verzekeringsmechanismen tussen landen in een muntunie: een empirische analyse

Landen in muntunies kunnen economische schokken niet opvangen via een individueel monetair beleid. In plaats daarvan zijn zij aangewezen op een combinatie van interne economische aanpassingen, en van verzekeringsmechanismen tussen landen in de unie onderling.
No title

De theorie van optimale muntunies, ontstaan uit het werk van Mundell (1961), beschrijft een aantal van zulke verzekeringskanalen tussen landen. In deze studie analyseren we het belang van deze kanalen voor de eurozone, en maken we een vergelijking met verzekeringskanalen tussen de individuele staten in de VS. Daartoe voeren we een aantal uit de literatuur bekende econometrische analyses opnieuw uit met recente data voor Eurozone en VS.

We onderzoeken ten eerste in hoeverre de economische ontwikkeling van verschillende landen binnen de unie min of meer synchroon loopt, en hoe dit vergelijkt met de staten in de VS. Daarna analyseren we hoe arbeidsmobiliteit tussen landen zich heeft ontwikkeld, en in hoeverre meer geïntegreerde kapitaalmarkten bijdragen aan het opvangen van schokken binnen de verschillende unies. Tot slot bekijken we in welke mate een financieel vangnet voor banken bij kan dragen aan risicodeling binnen de unie.

Auteurs

Nancy van Beers
Michiel Bijlsma
Gijsbert Zwart