14 december 2001

Vier standpunten over Nederlandse clusters

Er is een enorme hoeveelheid aan theoretische en empirische analyse - en dus ook literatuur - over clusters want het vormen van clusters wordt vaak gezien als een kans om de productiviteitsgroei te verbeteren en hogere economische welvaart te bereiken.

In de literatuur bestaat echter geen algemene overeenstemming over de definitie van een cluster en de meeste onderzoekers onderzoeken cluster(s) vanuit verschillende invalshoeken. Toch brengen clusters in de meeste studies een groep van ondernemingen (voornamelijk uit verschillende industrieën) en / of instituten met zich mee die proberen te profiteren van externe voordelen, zoals kennis-spillovers of regionale nabijheid. Dit onderzoek beperkt zich niet tot een strenge definitie van een cluster, maar houdt het basisconcept open om zo de diverse aspecten te kunnen onderzoeken en combineren die andere onderzoekers toeschrijven aan clusters en het vormen van clusters.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Harold Creusen

Lees meer over