7 maart 2016

Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA

Aan het CPB is gevraagd om een reactie te geven op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA. Dit Voorontwerp zet drie stippen op de horizon voor Nederland: vermindering van de nationale uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% en in 2050 met 95%. Daarbij moet het aandeel duurzame energie in 2050 100% zijn.
No title

Gegeven het maatschappelijk belang om de wereldwijde opwarming van de aarde beperkt te houden en te komen tot een structurele verduurzaming van de economie, zijn er goede redenen om op dit terrein langetermijnafspraken te maken. Dit Voorontwerp geeft daaraan een specifieke invulling voor Nederland, los van de Europese afspraken. In de CPB-reactie gaan we in op de volgende punten:

  • Ambitie van 95% emissiereductie in 2050.
  • Combinatie van emissiereductie en 100 procent duurzaam in 2050.
  • Verhouding klimaatbeleid Nederland versus Europa.

Auteurs

Johannes Bollen

Lees meer over