7 mei 2010

Voorspellen in crisistijd. De CPB-ramingen tijdens de Grote Recessie

De Nederlandse economie kromp in 2009 met 4%. Het Centraal Planbureau heeft deze enorme klap niet zien aankomen. Nog in september 2008 raamde het CPB een economische groei van 1¼% voor 2009.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

We concluderen dat vanwege het karakter van macro-economische kortetermijnramingen de kans groot is dat het CPB en andere ramingsinstanties ook een volgende financiële crisis niet adequaat zullen voorspellen.

De mogelijkheden om tot betere ramingen te komen zijn beperkt. Een voorspeller van macro-economische korte-termijnontwikkelingen die het tegendeel beweert belooft teveel, een afnemer die het tegendeel eist, vraagt teveel.

Contactpersonen

Mark Roscam Abbing Lees verder
Jasper de Jong Lees verder
Johan Verbruggen Lees verder

Lees meer over