1 februari 2000

Voorspellen in de macro-economie: de zienswijze van een econoom

Voorspellingen worden gedaan om de besluitvorming te helpen. Omdat de doelfuncties meestal onbekend zijn en het onwaarschijnlijk is dat zekerheidequivalentie geldt, moet een voorspeller niet alleen zijn voorspelling communiceren maar ook de klant in staat stellen zich een mening te vormen over de bijbehorende onzekerheid.

Het communiceren van statistische eigenschappen blijkt in de praktijk vaak erg moeilijk te zijn, vanwege de impliciete of expliciete voorwaarden die gelden voor andere variabelen, voor modelparameters of specificaties, en soms ook door subjectieve interpretatie van kansen.

Drie niet-statistische criteria voor de voorspelkwaliteit worden naar voren gebracht: logische samenhang, economische samenhang, en stabiliteit. Tegen deze achtergrond worden alternatieve technieken besproken. Voor de communicatie met de klant lijken onzekerheidsvarianten en alternatieve scenario's voldoende. Toch hebben beleidsmakers nog steeds een sterke neiging een enkel scenario te kiezen en het te gebruiken onder de veronderstelling dat zekerheidsequivalentie geldt, in plaats van gebruik te maken van verschillende scenario's als een test voor de robuustheid en de flexibiliteit van de beleidskeuzes.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Henk Don