2 april 2008

Voorzichtigheid en robuustheid als verklaring voor sparen uit voorzorg; een evaluatie

Dit memorandum evalueert benaderingsmethoden voor het numeriek oplossen van overlappende generatiemodellen met macro economisch risico. Het document begint met een model waarin huishoudens het verwachte nut over hun levensloop maximaliseren.

Het onmiddellijk nut wordt gekarakteriseerd door constante, relatieve risco aversie. Voorzichtigheid, een eigenschap van de nutsfunctie, leidt tot sparen uit voorzorg. De eerste orde voorwaarden bevatten verwachtingstermen. Omdat er slecht één bron van onzekerheid is kan  de verwachtingsterm worden verkregen met numerieke integratie. Vanwege de nauwkeurigheid worden deze numerieke integratie resultaten gebruikt als referentiepunt. Een Taylor reeks benadering kan tot dezelfde resultaten leiden, afhankelijk van het linearisatie punt. Vervolgens is een lineair kwadratische benadering van het huishoudmodel geëvalueerd. Een alternatieve benadering voor sparen uit voorzorg is robuuste besluitvorming (onder onvolledige kennis van het systeem). Deze benadering leidt tot lineaire gedragsrelaties en geven een tamelijk goede benadering van het referentiemodel, hoewel niet zo goed als de Taylor reeksen benadering.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Nick Draper

Lees meer over