3 april 2006

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten

Persbericht
De aantrekkende conjunctuur verzacht de mogelijk negatieve gevolgen van vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten.

De voordelen van vrij verkeer, zoals lagere prijzen voor consumenten en een toename van de productie in de sectoren waar de arbeidsmigranten zullen gaan werken, maken het daarom aantrekkelijk snel tot invoering over te gaan.

In de sectoren waar de migranten uit de nieuwe EU-landen gaan werken, zullen de lonen van de zittende werknemers enigszins onder druk komen te staan en zal het voor ingezetenen met vergelijkbare beroepskwalificaties lastiger worden werk te vinden. In een aantrekkende economie, met oplopende werkgelegenheid en afnemende werkloosheid, treden deze nadelen minder naar voren.

Het is niet de vraag of Nederland vrij verkeer invoert, maar wanneer. Uiterlijk in 2011 moeten deze migranten hoe dan ook worden toegelaten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om die reden zijn de effecten op lange termijn feitelijk niet van belang voor de huidige afweging: deze zullen zeker worden gerealiseerd. Een slimme timing kan het proces van openstelling van onze arbeidsmarkt wel soepeler laten verlopen.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen notitie 'Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten'. De notitie is op verzoek van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer geschreven ten behoeve van het rondetafelgesprek over vrij werknemersverkeer op woensdag 5 april a.s.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Daarnaast zijn er echter ook nadelen zoals lagere lonen en mogelijkerwijs enige verdringing in de sectoren waarin de arbeidsmigranten gaan werken, en op de lange termijn het mogelijke beroep van migranten op de publieke voorzieningen. De voor- en nadelen zullen bovendien niet gelijk verdeeld zijn over de Nederlandse bevolking.

Bepaalde groepen Nederlandse werknemers kunnen erop achteruit gaan, met name de werknemers die nu werkzaam zijn in de sectoren waarin de arbeidsmigranten gaan werken. Welke timing van de invoering van vrij verkeer is optimaal? De nadelen op de lange termijn zijn geen argument tegen snelle invoering omdat ze niet vermeden kunnen worden. De momenteel aantrekkende Nederlandse arbeidsmarkt is een argument voor snelle invoering: de voordelen kunnen sneller gerealiseerd worden en de groepen die erop achteruitgaan hebben meer kansen zich aan de negatieve gevolgen te ontrekken.

Downloads