1 juni 2013

Vrijval VPL-premies

De sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, menen dat de vrijval van premies voor VUT en prepensioen leidt tot een budgettaire meevaller. De ministeries van SZW en FIN hebben het CPB gevraagd of het dit beeld herkent. Deze CPB Notitie geeft antwoord op deze vraag.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 614.9 KB

Auteurs

Marcel Lever