19 juni 2012

Waarom wordt een geoormerkt budget niet altijd volledig uitgegeven?

Dit paper onderzoekt het geoormerkte budget dat gemeenten alleen mogen besteden aan re-integratie (het Werkdeel van de Wet werk en bijstand). Hoewel het aantrekkelijk lijkt voor gemeenten om dit geld te gebruiken, blijkt dat gedurende de periode 2004-2008 veel gemeenten een substantieel gedeelte van hun budget niet hebben uitgegeven.
No title

Re-integratie gaat gepaard met kosten van programma’s en uitvoeringskosten. In principe kunnen gemeenten niet het re-integratiebudget gebruiken voor uitvoeringskosten. Deze moeten gemeenten betalen uit het ongeoormerkte gemeentefonds. Daarom is het onaantrekkelijk voor gemeenten om het hele re-integratiebudget te gebruiken als de uitvoeringskosten relatief hoog zijn. Met behulp van gegevens over het re-integratiebudget van gemeenten en het gedeelte dat zij daarvan hebben uitgegeven, wordt geschat dat gemeenten gemiddeld ongeveer 90 cent moesten inzetten om 1 euro van het re-integratiebudget te gebruiken. Deze schatting is wel afhankelijk van de aannames van het gebruikte model. De belangrijkste boodschap van dit artikel is dat kosten die niet van een geoormerkt budget kunnen worden betaald, maar die wel noodzakelijk zijn, het gedrag van de ontvanger van het budget beïnvloeden en ervoor kunnen zorgen dat het budget niet volledig wordt uitgegeven.

Auteurs

Riemer Faber
Pierre Koning