Kopafbeelding publicaties CPB

Wage moderation and labour productivity

CPB Discussion Paper 28, 30 maart 2004

Een aantal economen heeft recent kritiek uitgeoefend op de nadruk op loonmatiging in het Nederlandse economische beleid. De critici betogen dat hoge lonen nodig zijn voor een gestage groei van de arbeidsproductiviteit.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Dit artikel bespreekt het effect van een loongolf op de arbeidsproductiviteit in de context van endogene technologische vooruitgang, endogene technologische adoptie en gebrekkige concurrentie. De conclusie is dat een loongolf de arbeidsproductiviteit op de korte termijn verhoogt.

Een door een loongolf veroorzaakte hogere arbeidsproductiviteit is echter tijdelijk van aard en inefficiënt. Op lange termijn schaadt een loongolf de arbeidsproductiviteit eerder. De belangrijkste boodschap van het artikel is dat beleid gericht op loonvorming beter niet gebruikt kan worden om de productiviteit te beïnvloeden. Het is wel effectief als middel om de werkloosheid te bestrijden. Deze inzichten worden gebruikt in een terugblik op de groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit in de naoorlogse periode.

Deel deze pagina