27 juli 2009

Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels?; een literatuurstudie

Deze studie bespreekt de empirische evidentie over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels in het realiseren van de publieke belangen: kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid.

Voor het onderzoek zijn drie stappen uitgevoerd. Allereerst is een selectie gemaakt van relevante stelselkenmerken op basis van een vergelijking van Nederland met een aantal relevante referentielanden.

Vervolgens is voor elk stelselkenmerk een overzicht gemaakt van de internationale kennis over de effecten van deze kenmerken op de publieke belangen. Daarbij is de nadruk gelegd op de meest geloofwaardige studies, vooral studies met een (quasi-) experimentele opzet. Ook is gebruik gemaakt van recente studies waarin stelselkenmerken van landen gerelateerd worden aan prestaties in internationale toetsen.

In de derde stap zijn de bevindingen vertaald naar een onderzoeksagenda.

Auteurs

Dinand Webbink
I. de Wolf
L. Woessmann
Bert Minne
Marc van der Steeg

Lees meer over