9 december 2013

Welvaartsanalyse kinderopvang

De welvaartsanalyse van een verandering van de subsidie voor de kinderopvang is uiteindelijk een exercitie van de verandering van de verstoringen in twee markten, die voor de kinderopvang en die op de arbeidsmarkt.
No title

Een decompositie van de welvaartseffecten kan de gevolgen voor de belanghebbende partijen inzichtelijk maken, zonder nadruk op verstoringen. Expliciete micro-economische modellering benadrukt het belang van het identificeren van de relevante markten, maakt afleiding van de decompositie mogelijk en helpt bij het opsporen van fouten in maatrschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s).

Downloads

Omslag van de CPB Notitie
Engels, Pdf, 748.5 KB

Auteurs

Lees meer over