29 november 2007

Welvaartseconomische toets investeringspakketten hoofdwegen, een second opinion

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een welvaartseconomische analyse gemaakt van pakketten van uitbreiding van de wegcapaciteit voor de periode 2014-2020.

Het is een onderdeel van de tweejaarlijkse herijking van de Nota Mobiliteit, waarbij ook de mogelijke investeringspakket zijn geactualiseerd. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vroeg het CPB om een second opinion op de analyse van het KiM.

Lees meer over