21 juli 2005

Werkgelegenheidseffecten dienstencheques

In deze notitie gaat het CPB in op het verzoek van het ministerie van SZW van 5 juli 2005 om kwantificering van de werkgelegenheidseffecten van de invoering van zogenaamde dienstencheques.

De notitie bouwt voort op de eerdere CPB-notitie , Beleidsvarianten huishoudelijke dienstverlening, van 29 april j.l. In die notitie werd geconcludeerd dat de twee varianten waarvan in dit verband sprake is (subsidie van 8 euro/uur respectievelijk 10 euro/uur) "geen significante toename van het aandeel witte werksters bewerkstelligen" (p.13). Onder verwijzing naar ervaringen met dienstencheques in België vraagt SZW nu nadere kwantificering.

Downloads

Lees meer over