Kopafbeelding publicaties CPB

Werkloosheid en de Grote Recessie

CPB Policy Brief 2011/10, 24 november 2011

De Nederlandse economie kromp in 2009 met 3,5%. Op basis van ervaringen uit het verleden had de werkloosheid na een dergelijke krimp moeten oplopen tot rond de 7%, maar dat is niet gebeurd. De werkloosheid liep slechts op tot 4,6% van de beroepsbevolking. In deze CPB Policy Brief worden verklarende factoren beschreven.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Een belangrijke verklaring is het feit dat bedrijven werknemers hebben vastgehouden, vooral omdat geschikt personeel al jaren lastig te vinden was en omdat ze er financieel toe in staat waren. Vlak voor de crisis was de Nederlandse arbeidsmarkt behoorlijk krap en de solvabiliteit van bedrijven hoog. De deeltijd-ww en de toename van het aantal zelfstandigen in het afgelopen decennium vormen niet of nauwelijks een verklaring voor de geringe toename van de werkloosheid.

De ervaringen tijdens de Grote Recessie wijzen erop dat de relatie tussen productiegroei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid sterk beïnvloed kan worden door de krapte op de arbeidsmarkt en door de financiële positie van bedrijven. Hiermee zal het CPB in de toekomst nadrukkelijker rekening houden bij het opstellen van arbeidsmarktramingen. De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen, maar dat komt vooral doordat veel mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Er spelen andere mechanismen een rol dan in 2009 en 2010.

Deel deze pagina