6 december 2005

What explains the variation in estimates of labour supply elasticities?

Dit artikel bespreekt de resultaten van een meta-analyse van empirische schattingen in de literatuur van de ongecompenseerde arbeidsaanbodelasticiteit.

Het blijkt dat geslacht, de participatiegraad en landen-dummies een significante invloed hebben op de gerapporteerde elasticiteiten in de literatuur, hoewel het verschil tussen landen gering is. De modelspecificatie blijkt geen systematische invloed uit te oefenen op de elasticiteit, evenals de burgerlijke staat. De elasticiteit voor de beslissing om al dan niet betaald werk te verrichten blijkt groter dan de elasticiteit voor de beslissing om het aantal gewerkte uren aan te passen.

Voor vrouwen is de elasticiteit ook aan de intensieve marge hoger dan bij mannen. Modelvoorspellingen laten zien dat de ongecompenseerde arbeidsaanbodelasticiteit voor mannen en vrouwen in Nederland gelijk is aan respectievelijk 0.1 (of 0.2 in een alternatieve specificatie) en 0.5. Deze waarden zijn robuust voor alternatieve specificaties van de meta-regressie en alternatieve samples van studies.

Auteurs

Michiel Evers
Ruud de Mooij
Daniel van Vuuren