26 september 2001

Winstdeling bij pensioenen in de Nationale Rekeningen

Het CBS heeft onlangs een wijziging doorgevoerd in de Nationale Rekeningen. Het betreft de verdeling van de winstdeling bij collectieve levensverzekeringscontracten over werknemers en werkgevers. Bedrijven die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een levensverzekeraar ontvangen jaarlijks een vrij fors bedrag aan winstdeling.

In de nationale rekeningen wordt dit terecht geboekt als korting op de premies. Maar er ontstaan problemen bij de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers. Bij deze collectieve contracten is niet bekend in hoeverre werkgevers de verzekeringspremies verhalen op de werknemers.

Het CBS neemt aan dat 30% van de bruto premies op de werknemers wordt verhaald, naar analogie van wat bij de pensioenfondsen gebeurt. Tot en met de Nationale Rekeningen 1999 veronderstelde het CBS dat de winstdelingen volledig ten gunste komen van de werknemers. Hierdoor werd de werknemerspremie bij deze contracten in de CBS-cijfers zelfs negatief, en was de werknemerspremie voor het totaal van alle pensioenregelingen zeer laag.

Informatie van de Pensioen en Verzekeringskamer geeft aan dat de winstdelingen vooral ten gunste komen van de werkgevers. Mede op grond hiervan heeft het CBS besloten in de Nationale Rekeningen 2000 de winstdelingen op dezelfde wijze te verdelen over werknemers en werkgevers als de bruto premies.