29 september 2006

WLO mobiliteitscenario's met prijsbeleid

De planbureaus hebben recentelijk nieuwe lange termijn scenario's ontwikkeld onder de titel Welvaart en Leefomgeving (WLO).

Het zijn vier plausibele toekomstbeelden voor de regionale ontwikkeling, de mobiliteit, het milieu en andere zaken die de leefomgeving van de Nederlanders bepalen. Het doel van de studie is om knelpunten op te sporen die de komende decennia kunnen ontstaan.

In de scenario's is niet gerekend met invoering van een kilometerprijs voor het wegverkeer. Deze aanvullende notitie schetst dezelfde vier WLO-scenario's, maar nu onder de veronderstelling dat ruim vóór 2020 wel een systeem van beprijzen van het wegverkeer wordt ingevoerd. De alternatieve scenario's zijn mede op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgesteld om als startpunt te kunnen dienen voor aanvullende beleidsanalyses.

Downloads