13 mei 2013

Wonen huishoudens met een hoger inkomen verder weg van hun werkplek?

Beïnvloedt het inkomen van huishoudens de keuze van de woon-werkafstand? Dit artikel bestudeert het effect van het inkomen van huishoudens op de afstand tussen de woon- en werkplek in Duitsland. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Ondanks dat de relatie tussen inkomen en woon-werkafstand een belangrijke factor is in de ontwikkeling van steden, is er weinig over deze relatie bekend. Bij gegeven werklocatie(s) heeft het inkomen van een huishouden verschillende effecten op de keuze voor een bepaalde woonlocatie en de daarbij behorende patronen in het woon-werkverkeer. Dit artikel bestudeert het effect van het inkomen van huishoudens op de afstand tussen de woon- en werkplek in Duitsland. Omgekeerde causaliteit (mensen die verder voor een baan reizen, verdienen meer) en het gebrek aan goede controlevariabelen maken empirisch onderzoek naar dit effect moeilijk. Om rekening te houden met omgekeerde causaliteit, houden we de werkplek constant, zodat de veranderingen in de woon-werkafstand enkel het gevolg zijn van verhuizingen. De invloed van het inkomen op de woon-werkafstand blijkt licht positief, dus zeer beperkt.

Auteurs

Eva Gutierrez Puigarnau
Jos N. van Ommeren (VU)

Lees meer over