12 januari 2000

WorldScan; de basisversie.

Deze publicatie presenteert de basisversie van WorldScan, een dynamisch model voor de wereldeconomie. WorldScan is een toegepast algemeen evenwichtsmodel dat is ontwikkeld op het CPB met als doel lange termijn scenario’s op te stellen voor de wereldeconomie, zekere gebeurtenissen en trends te analyseren en beleidsanalyses uit te voeren.

We presenteren een overzicht van het model, de data en toepassingen. We beginnen met het bespreken van de belangrijkste mechanismen van WorldScan en zijn theoretische beginselen en eigenschappen. Verder presenteren we onze ijkingsprocedure en de data die voor de ijking nodig is.

Vervolgens laten we de voorspellingen van exogene trends zien die nodig zijn voor het construeren van de scenario’s. De mechanismen van het model worden geillustreerd door het presenteren van simulatieresultaten van het ‘globalization’ scenario. De toepassingen laten zien dat WorldScan kan worden gebruikt om scenario’s te maken voor diverse studies, voor het analyseren  van gebeurtenissen zoals vergrijzing en globalisering en om handels- en klimaatbeleid te analyseren.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Lees meer over