14 juni 2007

Zeetoegang IJmuiden, tussentijdse visie

Bij een gunstige ontwikkeling van de goederenstromen in de Amsterdamse haven is te verwachten dat in de periode 2010-2020 congestie gaat optreden.

Naar aanleiding van de motie Van Oudenallen (Tweede kamer, vergaderjaar 2006-2007), waarbij een bijzondere groei van de overslag in de Amsterdamse haven sinds 2005 wordt geconstateerd, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat het CPB gevraagd "een tussentijdse visie te bepalen op de invloed van geconstateerde ontwikkelingen op het tijdstip van optreden van een zodanig knelpunt dat een infrastructurele oplossing, eerder dan tot nu toe aangenomen, noodzakelijk en maatschappelijk verantwoord wordt".

Er is expliciet gevraagd daarbij gebruik te maken van de nieuw beschikbare onderzoeken.

Bij een gunstige ontwikkeling van de goederenstromen in de Amsterdamse haven is te verwachten dat in de periode 2010-2020 congestie gaat optreden. De ontwikkeling van de goederenstromen is echter met onzekerheden omgeven. Volgens de projectorganisatie zal de realisering van een mogelijke oplossing voor de congestieproblematiek ca. 9 jaar in beslag nemen, vanaf het moment waarop het groene licht is gegeven totdat het project operationeel is. Het CPB concludeert daarom dat het wenselijk is snel met de verkenning te starten van de mogelijke oplossingen voor de congestie, inclusief de realisering van een Kosten-Batenanalyse. Gezien de reeds gerealiseerde studies zou dat een volwaardige Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) kunnen zijn.

Downloads

Lees meer over