5 november 2014

Zijn ervaren leerkrachten beter? Een tweelingstudie

Deze studie laat zien dat verschillen in prestaties van identieke leerlingen in het basisonderwijs in Nederland voor een substantieel deel kunnen worden toegeschreven aan de verschillen in kwaliteit van de leerkrachten.
No title

Werkervaring van de leerkrachten is hierbij het belangrijkst. In de analyse wordt gebruik gemaakt van een dataset met tweelingen die ieder in een andere klas worden geplaatst. Het voordeel van een onderzoeksaanpak met tweelingen is dat de toewijzing van de tweelingen aan verschillende klassen het resultaat is van tweelingbeleid op scholen. Dit beleid schrijft voor dat tweelingen niet naar dezelfde klas mogen. Hierdoor worden tweelingen aselect aan verschillende klassen toegewezen. De periode waarin de empirische analyse plaatsvindt, is 1995-2005. De analyse laat het volgende zien. Het blijkt dat de helft van de tweeling die aan de klas met de meer ervaren leerkracht wordt toegewezen, het beter doet dan zijn of haar tweelingbroer of -zus die is geplaatst in een klas met een minder ervaren leerkracht op dezelfde school. Er is gekeken naar de leerprestaties voor taal en rekenen. De verschillen in de behaalde resultaten zijn relatief groot. Het verschil tussen een beginnende leerkracht en één met veertig jaar werkervaring kan voor de leerling oplopen tot een heel niveauadvies voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld een HAVO-VWO versus een VWO-advies.

Auteurs

Sander Gerritsen
Erik Plug
Dinand Webbink

Lees meer over