Frits Bos

wetenschappelijk medewerker, Sector 5 Klimaat en gebouwde omgeving
Photo of Frits Bos
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

18 januari 2024

Economisch advies voor het ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook komende jaren zijn er veel grote beleidsuitdagingen op het terrein van justitie en veiligheid. Kan het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse helpen om goede beleidskeuzes te maken?

Portretfoto Frits Bos
23 november 2023

Het economisch belang van onze grondwet

De grondwet is deze maand 175 jaar geworden. Wat heeft dit heugelijke feit met het CPB te maken? En waarom is de grondwet ook voor de Nederlandse overheidsfinanciën en brede welvaart heel belangrijk? CPB'er Frits Bos komt in zijn column met antwoorden op deze vragen.

portretfoto Frits Bos
26 oktober 2023

Second opinion Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Vrachthaven Bonaire

Een nieuwe vrachthaven op Bonaire leidt tot lagere transportkosten. Of die kostenbesparing ook leidt tot lagere kosten van levensonderhoud voor de eilandbewoners is niet gegarandeerd. Ook is verder onderzoek naar de effecten op de natuur in de omgeving nodig.

Schepen in de haven van Bonaire
11 juli 2023

De Nederlandse economie in historisch perspectief

Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Waarmee we verdienen we ons geld, hoe groot is de bevolking en is het gelukt onze economie te verduurzamen? Om straks iets over die toekomst te kunnen zeggen, kijkt het Centraal Planbureau ook naar het verleden.

Oosterscheldedam
2 juni 2022

Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart; een aanvulling op de Algemene MKBA-Leidraad

Het CPB en het PBL hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). In de publicatie geven de planbureaus ruim twintig concrete aanbevelingen.

meerdere kinderen houden een wereldbol vast boven zichzelf in de lucht