28 februari 2019

Achtergrondbriefing raming 2019 en 2020

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert dinsdag 5 maart om 7.00 uur het concept-CEP 2019 (cCEP) op www.cpb.nl. Diezelfde ochtend is er om 10.00 uur een technische briefing (op achtergrondbasis) voor journalisten. Na afloop is er tijd voor quotes van de directeur van het CPB, Laura van Geest.

Datum:      5 maart 2018
Tijdstip:    10 uur
Waar:         CPB, Zeedistelzaal, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Het cCEP biedt een overzicht van de economische vooruitzichten voor 2019 en 2020. De cijfers in het cCEP vormen het vertrekpunt voor de begroting van het kabinet voor volgend jaar. Op 21 maart wordt het CEP 2019 gepubliceerd, waarin de raming verder wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de internationale en Nederlandse economische situatie. 

Let op: vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan bij Suzanne van Gils, via S.van.gils@cpb.nl, telefoonnummer 06 - 21560776.