Workshop

Competition Workshop: 'Privacy regulation, competition policy and innovation on the internet'

Op 14 maart organiseren het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), het Centraal Planbureau (CPB) en TILEC (Tilburg Law and Economic Center van de Universiteit van Tilburg) gezamenlijk een Competition Workshop met als onderwerp ‘Privacy regulation, competition policy and innovation on the internet’.

Datum
14 maart 2012
Tijd
00:00
Locatie
LET OP! Ministerie van EL&I, Bezuidenhoutseweg 30, zaal 29, Den Haag

Datum/Tijdstip: LET OP! 14 maart 2012 (Woensdag), 13.30-17.15 uur
Locatie: LET OP! Bezuidenhoutseweg 30, zaal 29, Den Haag

De onderlinge afhankelijkheid van privacyaangelegenheden, innovatie en mededinging kan er toe leiden dat privacyregulering en mededingingsbeleid conflicterende doelen hebben. Vermindert sterkere privacybescherming de mogelijkheden voor data-afhankelijke innovatie en beperkt deze tegelijkertijd de ruimte voor mededinging? Deze workshop beoogt de discussie over onbedoelde gevolgen van privacyregulering te stimuleren. Bestaat er een wisselwerking tussen privacy en innovatie waarmee de privacy- en mededingingsautoriteiten rekening zouden moeten houden? 

Wij nodigen u hierbij van harte uit om aan deze workshop deel te nemen. Indien u de workshop wilt bijwonen, kunt u een e-mail met uw naam en deelnamebevestiging sturen naar Ali Aouragh (a.aouragh@cpb.nl) . De workshop wordt gehouden in het hoofdgebouw van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. U heeft een geldig legitimatiebewijs  nodig voor de toegang tot het gebouw. 

Ali Aouragh                         (CPB, Sector Marktordening)
Eric van Damme                 (CentER en TILEC, Universiteit van Tilburg)
Jurian Muller                       (Ministerie van EL&I, Directie Mededinging en Consumenten)
Bas Straathof                      (CPB, Sector Marktordening)

Contactpersonen