Conferentie

Conferentie over belastingbeleid in Europa, van EUROFRAME

De elfde conferentie van EUROFRAME over economisch beleid in de Europese Unie zal plaatsvinden op 6 juni 2014 in Parijs. De conferentie zal gaan over belastingbeleid in Europa.

Datum
6 juni 2014
Tijd
00:00
Locatie
Parijs, Frankrijk

Bijdragen richten zich op kwesties als belastinghervorming, convergentie and harmonisering; belasting van de financiële sector; belasting als onderdeel van milieubeleid; de wenselijkheid van coördinatie van belastingbeleid op het niveau van de EU en belastingheffing door de EU; efficiëntie, duurzaamheid en rechtvaardigheid in belastingheffing.

EUROFRAME is een samenwerkingsverband van Europese instituten voor de analyse van economisch beleid, waarvan ook het CPB deel uitmaakt.

Contactpersonen