Conferentie

Congres ''Flexibele arbeid in Europa"

Het Centraal Planbureau nodigt u uit om op 18 november 2016 het congres ''Flexibele arbeid in Europa'', over de flexibele schil van de arbeidsmarkt, bij te wonen.

Datum
18 november 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Datum/tijdstip: Vrijdag 18 november, 09.00 - 17.00 uur

Het vaste contract is op zijn retour. Op dit moment werkt in Nederland 62% van de werkzame personen op een vast contract; dertien jaar geleden was dit nog 72%. Omdat deze opmars slechts deels verklaard kan worden uit preferenties van de werkenden, er geen sprake is van een onontkoombare internationale trend en de ontwikkeling ook niet als tijdelijk te duiden is, lijkt de manier waarop we in Nederland de zaken geregeld hebben een belangrijke verklaring. Keuzes worden tenslotte niet in een institutioneel vacuüm gemaakt. Instituties kanaliseren het gedrag van deelnemers op de arbeidsmarkt.

Onder de huidige Nederlandse wetten en regels kunnen en willen bedrijven zich onttrekken aan de kosten en risico’s van arbeids- en socialezekerheidswetgeving door flexibele arbeidscontracten te gebruiken. Dit zet spanning op het stelsel. Een herontwerp van de regulering startend vanaf de basis zou vermoedelijk een ander resultaat opleveren. Hoe dat herontwerp eruit zou moeten zien is onderwerp van debat. Lessen uit andere Europese landen kunnen een belangrijke bron van inspiratie zijn bij dit debat.

Experts uit zeven Europese landen bediscussiëren flexibiliteit op de arbeidsmarkt in hun land. Met feiten en cijfers, trends, de (contract)vormen die flexibele arbeid aanneemt, de rol van instituties, gevolgen van de flexibilisering voor het individu, de wijze waarop de overheid invloed probeert uit te oefenen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Sprekers over de flexibilisering op de arbeidsmarkt van verschillende Europese landen zijn o.a.:

  • Torben Andersen, hoogleraar Economie aan de universiteit van Aarhus; over Denemarken
  • Paul Marx, hoogleraar vergelijkende politiek sociologie aan het Centre for Welfare State Research van de universiteit van Zuid-Denemarken in Odense; over Duitsland
  • Per Skedinger, UHD Economie aan de universiteit van Stockholm; over Zweden
  • Paolo Barbieri, hoogleraar Economische sociologie aan de universiteit van Trento; over Italië
  • Clémence Berson, onderzoeker van de Banque de France; over Frankrijk
  • Marcel Jansen, UHD Economie aan de Universidad Autónoma de Madrid; over Spanje

Het CPB presenteert de studie naar de flexibele schil van de arbeidsmarkt in Nederland die begin november uitkomt.

Bijwonen van het congres is gratis, er is echter een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden is verplicht en mogelijk tot 14 november via deze link. Voor meer informatie zie de website.

Pers
Bent u van de pers en geïnteresseerd om te komen? Meldt u dan van te voren aan bij Suzanne van Gils, s.van.gils@cpb.nl.

Afmelden voor de mailinglijst is mogelijk: afmelden