Seminar

The Decentralization of Social Assistance and the Rise of Disability Insurance Enrolment

Tijdens dit seminar zal Gijs Roelofs (CPB) onderzoek presenteren.

Datum
11 januari 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Gijs Roelofs (CPB)

Discussant: Wolter Hassink (Universiteit Utrecht)

Tijdstip en locatie: Dinsdag 11 januari van 13.00 - 14.00 uur in het kantoor van het CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminar@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Expenditure decentralization of Social Assistance improves incentives for municipalities, and enhances productive efficiency of the government. However, it also increases the incentive for local governments to redirect applicants to alternative social arrangements which are administered at a more centralized level. In this paper, we empirically assess the effect of a 2004 reform in the Netherlands giving municipalities full responsibility for their Social Assistance expenditures. Results indicate that the inflow into a centrally administered Disability Insurance scheme for workers with no employment history (‘Wajong’) has doubled as a result of the decentralization of Social Assistance.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen