Policy seminar

DNB Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2010

In dit policy seminar geeft De Nederlandsche Bank (DNB) een toelichting op het recent gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS).

Datum
2 december 2010
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Hanne van Voorden (DNB) en Franka Liedorp (DNB)

Discussant: Wouter Elsenburg (CPB)

Tijdstip en locatie: Donderdag 2 december van 13.00u. tot 14.00u. in het kantoor van het CPB, Van Stolkweg 14

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit policy seminar door een e-mail te sturen naar dit adres.

Samenvatting onderwerp: In de presentatie zal DNB een toelichting geven op het recent gepubliceerde OFS. Het OFS schetst risico's die groepen instellingen of hele sectoren raken en het financiële stelsel en uiteindelijk ook de economie kunnen ontwrichten.

De risicoanalyse is zo veel mogelijk vooruitblikkend en beleidsgericht: waar mogelijk doet DNB voorstellen voor beleid dat risico’s tegen kan gaan. De analyses en aanbevelingen in het OFS bieden instellingen en beleidsmakers inzichten om de gevolgen van schokken in het financiële systeem te verkleinen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00u. tot 14.00u.

Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen via deze link.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00u. tot 14.00u., worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen via deze link.

Als u zicht wilt afmelden voor de aankondiging van policy seminars, stuur dan een e-mail via deze link.

Als u zich wilt afmelden voor de aankondiging van seminars, stuur dan een e-mail via deze link.