Seminar

Een analyse van competitieve selectie in diensten voor ondernemingen binnen de EU

Dinsdag 6 maart 2012 geeft Henk Kox (CPB) een presentatie met als titel "Evaluating competitive selection by persistence of scale-related inefficiencies: application to EU business services"

Datum
6 maart 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 6 maart 2012, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Henk Kox (CPB)

Discussiant: Jarig van Sinderen (NMa)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: The paper proposes a new way of analysing the efficiency of dynamic market selection, based on the persistence of scale economies. The new methodology is used to investigate the causes of stagnating productivity growth in EU business services. An efficient market ensures that more productive firms grow faster than others. Conversely, firms with weaker performance would be outcompeted and shrink, and eventually go broke. This paper uses scale diseconomies and their persistence as indicator for the effectiveness of market selection. We use a DEA method to construct the productivity frontier by sub-sector and size class, for business services in 13 EU countries. From this we derive scale economies and their development over time. Our results indicate malfunctioning competitive selection. Between 1999 and 2005 we observe a persistence of scale diseconomies, with scale efficiency falling rather than growing over time. In panel regressions we find the distance to the productivity frontier (within and between size classes) to be significantly explained by regulatory policies that hamper entry and exit dynamics and labour adjustment, and by a lack of import penetration and domestic start-ups. The results suggest that policy reform and more market openness may have positive productivity effects. This holds for business services itself, but also wider, because of business services’ large role in intermediary production inputs.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).