Seminar

Het verdiende loon?

Tijdens dit seminar geeft Ernest Berkhout (SEO) een presentatie met als titel: 'Het verdiende loon?'.

Datum
19 april 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 19 april 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Ernest Berkhout (SEO)

Discussiant: Anja Deelen (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Average collective wage development in the public sector is supposed to follow the development of rivate contractual wages (the so-called ‘referentiemodel’). However, the individual wage component s often higher and more unevenly distributed in the private sector. As a consequence, high skilled public employees faced a wage growth of only 39% in the 1996-2005 period, compared to 58% for their private counterparts.
In a propensity score matching model, public sector employees are not only matched to private sector ‘comparable employees’ by standard wage determinants (like experience and educational level) but also to comparable jobs defined by education field and job type. This model extension explains
part of the results. The characteristics of the average public sector employee had a relatively low ‘market value’ in 1996, making the public sector the most attractive in terms of wages. By 2005 the market sector had closed this pay gap, offering comparable wages to comparable employees in comparable jobs.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen