Policy seminar

Hoe de ziekenhuiszorg ook op langere termijn betaalbaar blijft en beter wordt door over de grenzen van het ziekenhuis te kijken

Tijdens dit Policy seminar zullen Erik-Jan Vlieger en/of Jaap Maljers (Plexus) onderzoek presenteren over het volgende paper: "Voorstudie naar Praktijkvariatie in Nederland"

Datum
31 maart 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Download hier het paper.

Tijdstip: Donderdag 31 maart 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Erik-Jan Vlieger en/of Jaap Maljers (Plexus)

Discussiant: Rudy Douven (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: De kosten voor ziekenhuiszorg groeien de laatste tien jaar met ongeveer 7% per jaar. Dat is geen houdbare situatie voor de toekomst, ooit moet deze groei in overeenstemming komen met de groei van het BBP. Naast doelmatigheid binnen de muren van het ziekenhuis, is het belangrijk ook op andere paarden te wedden. Concentratie van zorg en reductie van praktijkvariatie zijn twee van die belangrijke paarden. Recent schatte Plexus de meerkosten van onnodige praktijkvariatie op ongeveer 1 mld. Praktijkvariatie s de benoeming van 't fenomeen dat verschillende dokters met vergelijkbare populaties patienten komen tot verschillende intensiteiten van behandeling. Daarnaast is Plexus druk bezig om de baten van concentratie van zorg in kaart te brengen. het voorbeeld van borstkankerzorg wordt uitvoerig toegelicht. Plexus laat onder meer zien wat de geschatte additionele levensduur is voor patienten met borstkanker als de zorg geconcentreerd wordt in een lager aantal locaties.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen