Seminar

Hoe mensen beslissen en de correlatie tussen vermogen en gezondheid

Presentatie van Katherine Carman (Katholieke Universiteit Tilburg) over de lange termijn gevolgen van financiële investeringen en investeringen in gezondheid.

Datum
29 maart 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 29 maart 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Katherine Carman (Katholieke Universiteit Tilburg)

Discussiant: Esther Mot (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: There are many pathways explaining the relationship between socioeconomic status and health; one possibility is that some normally unobservable characteristic causes people to invest both in their financial well-being and their health. Here we consider the possibility that the decision making processes are similar across domains and that the steps individuals take to make decisions can help to explain the correlation in outcomes across domains. We focus particularly on retirement savings decisions and decisions in the health domain. Choices in both domains have long-term  consequences and therefore require foresight and the ability to process complex information. Our results suggest that up to 44% of the correlation  between wealth and health is due to the processes that people use to make these choices.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen

Mauro Mastrogiacomo
Michiel van Leuvensteijn