Seminar

Implications of Full and Partial Retirement for Replacement Rates in a Defined Benefit System

Tijdens dit seminar zal Tunga Kantarci (Universiteit van Twente) onderzoek presenteren.

Datum
12 april 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 12 april 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Tunga Kantarci (Universiteit van Twente)

Discussiant: Mauro Mastrogiacomo (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: We use the actual parameters of an occupational pension fund, the state pension fund and the tax system in the Netherlands to compute net replacement rates for various types of full and partial retirement scenarios. We show the evolution of the replacement rates in these scenarios at the given parameters of the pension system and a hypothetical employee. We then vary these parameters to study the sensitivity of replacement rates to alternative conditions. We demonstrate the choice set of an employee for full and partial retirement plans at various ages, but pay particular attention to the plans relevant to the current policy measures which intend to enable people to work longer. Besides, we analyze the implications of early and late (partial) retirement for the occupational and state pension annuities. Analysis of the state pension shows that the individual or government derives no substantial financial gain or loss when the state pension is deferred beyond age 65. Replacement rate analysis shows that the income path of a partial retiree is much smoother than a full retiree; replacement rates substantially differ across the high and low income earners in early and late retirement plans; and a longer service length results in a more than proportional increase in the replacement rates.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen